Schweizerischen Orchideenstiftung / Swiss Orchid Foundation.

 

nederlands - english

Tijdschriften:
Deze tijdschriften (monografieën) zijn voor iedere orchideeënliefhebber, ook de beginneling, nuttig omdat ze beknopt in woord en beeld het besproken orchideeëngeslacht voorstellen rekening houdend met de recentste wetenschappelijke bevindingen.

2010:
Orchideen Zeitschrift nr. 1/2010 (in het Duits) – 86 p.: Cypripedium calceolus – Frauenschuh.
Een rijkelijke geïllustreerde uitgave met veel info over Cypripedium calceolus voorafgegaan door de classificering van het geslacht Cypripedium.

Renziana.
Eén volume per jaar sinds 2011. Tweetalig: Duits en Engels.
Elk volume volgt ongeveer eenzelfde inhoudsstructuur: classifisering, verspreiding ecologie, morfologie, bestuivingsmechanisme, ontwikkeling der zaden, heel wat andere nuttige informatie, enzovoort… Alle artikels zijn geschreven door prominente wetenschappers, liefhebbers, kwekers, …
Vol. 1/2011: Paphiopedilum – 97 p.
Vol. 2/2012: Phalaenopsis – 99 p.
Vol. 3/2013: Vanda – 95 p.
Vol. 4/2014: Cattleya – 99 p.
Vol. 5/2017: Coryanthes - 99 p.

top

Bulletins:
These bulletins (monographs) are for every orchid enthusiast, even the beginner, useful because they concisely, in words and illustrations, present an orchid genus taking account of the latest scientific conclusions.

2010:
Orchideen Zeitschrift nr. 1/2010 (in German) – 86 p.: Cypripedium calceolus – Frauenschuh.
A rich illustrated publication with lots of info about Cypripedium calceolus preceded by the classification of the genus Cypripedium.

Renziana.
One volume each year since 2011. Bilingual: German and English.
Every volume follows a same content structure: classification, distribution, ecology, morphology, pollination mechanisms, seed development, a lot of interesting information, etc… All articles are written by prominent orchid scientists, amateurs, growers, …
Vol. 1/2011: Paphiopedilum – 97 p.
Vol. 2/2012: Phalaenopsis – 99 p.
Vol. 3/2013: Vanda – 95 p.
Vol. 4/2014: Cattleya – 99 p.

Vol. 5/2017: Coryanthes - 99 p.

top

 


back to
index review orchid books