Orchideen
die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen

by Helmut Presser.
Second edition, 2002/2006,
Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg – ecomed-verlagsgesellschaft AG & Co. KG, Landsberg/Lech, Duitsland.
about A4-format, many mostly clear colour pictures.
374 pages.

nederlands - english

Na een inleiding vermeld ik hier de belangrijkste hoofdstukken:
Biologie van de orchideeën (p. 1 – 12), Orchideeënbiotopen (p. 13 – 28), Orchideeën en natuurbescherming (p. 29 – 34), de Orchideeënsoorten, een overzicht van de geslachten (p. 35 – 41) met voor elk geslacht een zeer verduidelijkende pentekening.
Vanaf p. 42 tot p. 344 worden per geslacht de verschillende soorten besproken binnen het doelgebied van dit boek. Het is opmerkelijk dat eerst de Duitse naam van elke soort vermeld is met daaronder de wetenschappelijke naam. De meest recente, aanvaarde naamgeving wordt in dit boek niet gevolgd. Een verklaring daarvoor is de verschijningsdatum en dus zeker de voorbereidingstijd van dit boek (uitgave 2002/2006).
De hybriden komen aan bod vanaf p. 345 en anomalieën vanaf p. 354.
Zoals elk boek dat voor een ruim publiek geconcipieerd is, bevat ook dit boek een glossarium (een verklarende woordenlijst van de gebruikte botanische terminologie) op p. 357.
Met een uitgebreide literatuurlijst, een index van de vermelde plantennamen en een index van trefwoorden sluit het boek af.

Besluit.
Dit boek is geen veldgids, daarvoor is het te groot en te zwaar. Het is, voor wie de Duitse taal machtig is, een interessant en leerrijk boek boordevol informatie. De kleurenfoto’s en de enkele pentekeningen zijn goed tot zeer goed, ze zijn zeker goed bruikbaar bij de determinatie van de geziene en liefst gefotografeerde orchideeënsoorten. Het boek is dus een interessante, zo niet belangrijke aanvulling van elke bibliotheek, openbaar of privé, die zich richt op de kennis van Europese orchideeën.
top


After an introduction , I discuss here the most important chapters :
Biology of orchids ( p. 1-12 ), Orchids Biotopes (pp. 13-28 ), Orchids and nature (pp. 29-34 ), the Orchid Species, an overview of the genrera ( p. 35-41 ) with for each
genus is a very clarifying pen drawing.
From p. 42 to p. 344 the different species within a genus are. It is noteworthy that the German name of each species is noted first followed below by the scientific name. The most recent, accepted nomenclature is not followed in this book. The explanation is the release date of this book, and certainly the preparation time for it (published 2002/2006 ) .
The natural hybrids are discussed from p. 345 and anomalies from p. 354 on.
At the end we find an extensive bibliography, an index of plant names listed and an index of keywords closes the book.

This book is not a field guide, it is too big and too heavy (nearly A4). It is an interesting and instructive book full of information. The color photos and some pen drawings are good to very good and will certainly be useful for the determination of the seen and photographed orchid species. This book is an interesting, if not important addition to any library, public or private, which focuses on the knowledge of European orchids.
top

back to
index review orchid books