Dendrochilum of Borneo

by
Jeffrey J. Wood

2001
Natural History Publications (Borneo) Sdn. Bhd.
&
The Royal Botanic Gardens Kew, Richmond England

377 pp. + 12 pp.
98 colour-pictures, 32 black-white pictures
and many pendrwaings

ISBN 983-812-047-2


english - nederlands

 

 

The genus Dendrochilum belongs to the Coelogyne-tribe and is closely related to the genus Pholidota. 81 species of the 263 and 87 taxa can be found on Borneo. This means that after the Philippines, Borneo is the richest region where Dendrochilum-species grow. The Kinabalu mountain is the home for 32 Dendrochilum-species. From those 32, 12 species and 2 varieties are endemic on the Kinabalu. The mountains in eastern Sarawak are the most important habitat for this species on the island Borneo.
The first 12 pages are general information about the book itself (content, list of illustrations, list of tables, list of distribution maps, a list of new taxa, new combinations and taxa with a new status, a list with synonyms.
The introduction discusses the history of the genus Dendrochilum and morphological aspects of this genus. Detailed pen-drawings of leaf-tips, lips and columns illustrate this. A sub-chapter on anatomy is illustrated with pictures taken from a microscope of testae (seed skin) from different species. The cytology of the genus Dendrochilum hasn’t been studied very much, idem ditto for the formulae of the aromatic substances. Phylogenetic, biological and ecological aspects and the bio-geographical situation of this genus are important items.
All on Borneo growing Dendrochilum-species are discussed in a large chapter on taxonomy (p. 55 to p. 284). A key to the subgenera Acoridium, Dendrochilum, Platyclinis is given and for each subgenus a key to the sections in this subgenus and, where necessary, a key to the species in a section.
For each species we read: a reference to the first description and where relevant herbarium material can be found, a complete and detailed description, the distribution on Borneo and useful information for culture, some worth to know information and the etymology. The description is illustrated by a (size of 1 page) detailed pen-drawing. Colour pictures are published all over.
A short chapter discusses some hybrids that ware found on the Kinabalu mountain, the not well known taxon Dendrochilum trilobum (Ridl.) Ames and some excluded taxa.
The authors thanks a lot of co-operators, gives an extensive bibliography, a source-list of good photographs of Dendrochilum-species from Borneo, a list of numbered collection from Borneo and a list with herbaria with numbered collections from Borneo.
At the end of the book we find 90 colour-pictures and 2 indexes (plant-names and author-names).

This book is very interesting, a ‘must have’ for Dendrochilum-fanatics. It will complete the Dendrochilum-content of a library with books as ‘The Orchids of Sumatra’, ‘Orchidiana Philippiniana’, ‘The Orchids of Java’, 'Orchids of the Philippines' , …


(top)Het geslacht Dendrochilum hoort thuis in de Coelogyne-tak en is nauw verwant met het geslacht Pholidota. Van de 263 soorten komen er 81 (en 87 taxa) voor op Borneo. Dit betekent dat na de Filippijnen, Borneo het rijkste gebied is voor wat het voorkomen van Dendrochilum-soorten betreft. Op de Mount Kinabalu groeien 32 Dendrochilum-soorten. Dat is 39,5 % van het totaal op Borneo voorkomende Dendrochilum-soorten. Van die 32 zijn er 12 soorten en twee variëteiten endemisch op de Mount Kinabalu. In het gebergte van oostelijk Sarawak ligt het tweede belangrijkste verspreidingsgebied.
Het boek begint met twaalf bladzijden die o.m. thema's bevatten: de inhoudstafel, een lijst van afbeeldingen met een alfabetische lijst van afbeeldingen der besproken taxa, een lijst met de gepubliceerde tabellen, een lijst van gepubliceerde verspreidingskaarten, een opsomming van enkel nieuwe taxa, de opsomming van drie nieuwe combinaties en taxa met een nieuwe status en een opsomming van enkele nieuwe synoniemen.
De introductie geeft een historisch overzicht van het geslacht Dendrochilum en de morfologische kenmerken van het geslacht waarbij gedetailleerde pentekeningen van bladpunten, lippen of "labella" en zuilen of "columnae" een en ander verduidelijken. In een subhoofdstukje anatomie worden aan de hand van microscopische foto’s de zaadvliezen/omhulsels of "testae" van een aantal soorten geïllustreerd. Cytologisch werd het geslacht Dendrochilum nog maar weinig onderzocht en ook wat het onderzoek naar de chemische samenstelling van de geurstoffen betreft werd weinig onderzoek gedaan. De fylogenetische, de biologische en ecologische aspecten en de biogeografische situatie van het geslacht komen uitgebreid aan bod.
In het ruime hoofdstuk ‘Taxonomie’ (p. 55 tot p. 284) komen alle op Borneo voorkomende Dendrochilum-soorten aan bod. Eerst krijgen we een sleutel tot de subgenera (Acoridium, Dendrochilum, Platyclinis). Bij elk subgenus is er een sleutel tot de secties binnen dit subgenus en waar nodig is er een sleutel tot de soorten binnen een sectie. Van elke soort is er een verwijzing naar de publicatie van de beschrijving en waar het relevant herbariummateriaal zich bevindt. Elke soort wordt tot in de kleinste details beschreven. De verspreiding op Borneo wordt toegelicht en er is een (voor het kweken) bruikbare beschrijving van de habitat (groeiplaats). Daarnaast is er bij elke soort in het kort nog een wetenswaardigheid en een uitleg over de herkomst van de soortnaam. Naast elke beschrijving van een soort wordt een paginagrote, gedetailleerde pentekening gepubliceerd.
Hier en daar in het boek verspreid zijn er enkele heel mooie, soms twee bladzijden grote, foto’s van landschappen gedrukt.
Een kort hoofdstuk (p. 285 tot p. 288) bespreekt enkele hybriden die op de Mount Kinabalu gevonden worden, een onvolledig gekend taxon -Dendrochilum trilobum (Ridl.) Ames- en enkele uitgesloten taxa.
Na een dankwoord ter attentie van heel wat medewerkers aan dit boek volgt er een uitgebreide bibliografie, een bronnenlijst van goede foto’s van Dendrochilum-soorten van Borneo, een index tot de genummerde collecties uit Borneo en een lijst van herbaria met genummerde collecties uit Borneo.
Het boek sluit af met kleurenfoto’s (90) en een uitgebreide index (planten- en auteursnamen).

Dit boek is zeer interessant, een ‘hebbeding’ voor de Dendrochilum-liefhebber. Het zal de Dendrochilum-inhoud van een bibliotheek vergroten samen met werken als ‘The Orchids of Sumatra’, ‘Orchidiana Philippiniana’, ‘The Orchids of Java’, 'Orchids of the Philippines' , …


(top)

back to
index review orchid books