Lycaste, Ida and Anguloa
The Essential Guide

by Dr. Henry Francis Oakeley
edited by Dr. Henry Francis Oakeley, Beckenham-Kent, UK
2008

ISBN 978-0-9521461-1-7
445 pp., 29,7 x 29,7 cm


english - nederlands

 

 

The edition of Lycaste Species, the Essential Guide in 1993 (W.O.C. Glasgow) was Dr. Oakeley’s answer to a real need for a new and improved list of Lycaste-species. However, it didn’t stop here. Dr. Oakeley travelled to and trough those countries where Lycaste-species grow and flower. He visited several Lycaste-collections and studied countless quantities of herbarium specimen mailed to him by Lycaste addicts from all over the world. So his Lycaste-collection, living specimen and herbarium specimen, became a scientific collection. He continued studying the species of the Lycaste genus and many people stimulated him to write a new Lycaste-monograph.
Dr. Oakeley published a revision of the genus Anguloa in All Japan Orchid Society Orchids ‘A revision of the genus Anguloa’ (1999 in German, 1999 in Spanish and English, 1999 in Dutch, 1999 a checklist in Orchid Digest 63-4). Then came the publication of the new genus Ida in Orchid Digest 67-1, 2003 ‘Infrageneric Classification of Ida and the description of a new hybrid genus – x Lycida Oakeley’. Ida is the former section Fimbriatae in the genus Lycaste (Fowlie).

And now… the new monograph is a fact!
But, this cannot be named a monograph in the strict sense of the word. It is in fact a ‘triograph’ of the genera Lycaste, Ida en Anguloa.

The 3 monographs in one book.
I can tell you, dear reader: “I am impressed!”
The cover, impressively beautiful and sober. This is so because of the a super Ida locusta on a very black background. The format is unseen for this kind of publications. One can leaf through/read/study after first having thumbed through ‘Foreword’, ‘Table of Contents’, ‘Preface’, ‘Author’s Notes’, ‘Introduction and Summary’, ‘Etymology’, ‘History of the Discovery and Introduction of Lycaste, Ida and Anguloa’. It really starts on page 11 ‘Lycaste, Ida and Anguloa: General Features’ and p. 12 ‘Distinguishing Features of Lycastes, Idas and Anguloas’. On p. 14 – 17 a key to the species is given for the 3 genera: Anguloa, Lycaste and Ida.

Lycaste Lindl.(p. 18 - 184).
31 species, 1 natural hybrid and 33 varieties are discussed/described.
A general description of this genus with a new classification within this genus (sections) based on molecular analyses follows a list with all known species, natural hybrids and a very nice, full-page picture of a Lycaste skinneri flower with a green poisonous frog in the lip. All species in each section follow.
Lycaste angelae Oakeley, a new species, comes first and Lycaste xytriophora Linden ex Saunders & Rchb.f. is the last to be described/discussed.
About every species, variety or natural hybrid we find the scientific data: first description and the section they belong to, the basioniem, type (isotype, holotype, neotype).
All species and natural hybrids are published alphabetically and general information (the flowers, perfume or smell, flowering time in nature and in culture and information for culture) precedes the detailed description of each species, plant and flower. The chromosome number is given when known.
The etymology, an interesting habitat description and more additional information complete the descriptive part. A list of countries where the discussed species can be found is published, idem for the location of the mayor herbarium specimen.
A bibliography (for every species separately!) is published and, this is really very important/useful, for every species several beautiful color pictures at the same pages as the texts for the species itself. This is not only a practical way of editing because the reader/user of the monograph doesn’t have to turn pages to find the pictures he/she needs to see, it also/so makes the study of one or another species much easier.

Ida A. Ryan & Oakeley (p. 185 - 324).
39 species, 7 of them are new, 4 natural hybrids , 3 new included and 11 varieties, 5 of them are new.
The author follows the same ‘structure’ as in the Lycaste-part of this book for descriptions, discussions and information. Ida acaroi Oakeley is the first and Ida uribei Oakeley closes the line. Then comes the new natural hybrid genus x Lycida (Lycaste x Ida) with one ‘species’ x Lycida mathiasiae (Ida locusta x Lycaste macrophylla) (can we call this a species?):
Also in this part of the book we find beautiful en very useful pictures, omnipresent.

Anguloa Ruiz & Pavon (p. 325 - 387).
9 species, 4 natural hybrids and 5 varieties.
Of course, also here the same ‘structure’ for descriptions, discussions and information.
Anguloa x acostae Oakeley comes first and Anguloa virginalis J. Linden ex B.S. Williams last.
And here too… beautiful en very useful pictures.

Then follows a chapter about culture of the presented plants, the preparation of flowering plants for a show or for judging. The attention for pollination is an interesting item: how, what kind of insects, how the flowers attract the pollinator.
The author explains to beginners how they should make their own herbarium followed by some explanation of the evolution of his private collection: the National (England) scientific collection of Lycaste, Ida and Anguloa.
A First appendix (p. 404 – 419) is a well documented, alphabetically ordered list of synonyms and mistakes in the descriptions within the 3 genera.
A second appendix (p. 420 – 439) is an extensive bibliography, with at the end the reference to the author’s note books and a list of species published in some important publications.
At the end of the book we find an index of names (people who or places that figured in this monograph) and a list of Central and South American countries with the species, subjects of this monograph, that can be found there.

One does not have to agree with all the authors standpoints (f.i. variety instead of forma or Lycaste schilleriana var. alba which is, in my opinion, only a very pale L. schilleriana and certainly not an alba form or variety) to recogniose/realize that what I have here in front of me is a very beautiful and very useful book/monograph. It is in fact a big and a great work, a document and an example for this type of publications: monographs.
So it is certainly more than worth the £50 it costs.

Note: Since the edition 5 new taxa have been found and need description.

More about Lycaste click here 1 or 2 or 3.

top

 

De nood aan een nieuwe, verbeterde lijst van Lycaste-soorten leidde tot de uitgave in 1993 (W.O.C. Glasgow) van Lycaste Species, the Essential Guide door Dr. Oakeley. Echter, daar bleef het niet bij. Dr. Oakeley reisde naar alle landen waar Lycaste-soorten groeien en bloeien. Hij bezocht meerdere collecties en van overal ter wereld stuurden Lycaste-liefhebbers hem herbariummateriaal toe. Zijn plantencollectie werd beetje bij beetje met ‘oude’ en nieuwe, nog te beschrijven soorten uitgebreid. Zijn collectie van levend materiaal en herbariummateriaal was een echte wetenschappelijke collectie geworden. Dr. Oakeley bleef dit geslacht onderzoeken en bestuderen én van verschillende kanten werd hij gestimuleerd om een nieuwe monografie te schrijven over het geslacht Lycaste. Hij publiceerde achtereenvolgens een revisie van het geslacht Anguloa in All Japan Orchid Society Orchids ‘A revision of the genus Anguloa’ (1999 in het Duits, 1999 In het Spaans en Engels, 1999 in het Nederlands, 1999 een checklist in Orchid Digest 63-4) en het nieuwe orchideeëngeslacht Ida in Orchid Digest 67-1, 2003 ‘Infrageneric Classification of Ida and the description of a new hybrid genus – x Lycida Oakeley’, de vroegere sectie Fimbriatae van het geslacht Lycaste (Fowlie). En nu is dus, na jarenlang schrijven, herschrijven en vele praktische moeilijkheden eindelijk de nieuwe monografie een feit. Een monografie in de strikte zin van het woord is het echter niet geworden want er worden drie orchideeëngeslachten behandeld in dit werk: Lycaste, Ida en Anguloa. Spreken we hier van een triografie?

De drie monografieën in een.
Ik ben onder de indruk van de omslag, indrukwekkend mooi en sober. Dat komt niet in het minst door de prachtige Ida locusta-bloem op een zwarte achtergrond, ook het formaat is voor dit soort werken ongezien.
We kunnen het lijvige boek doorbladeren/lezen/bestuderen na de gebruikelijke dankzeggingen en de inleiding, een inhoudstafel, een voorwoord en nota’s van de auteur, met korte uitleg over de opsomming van de soorten (alfabetisch), de naamgeving, afkortingen en het gebruik van hoekige haakjes, de types, het gebruik van variëteit (var.) versus vorm (f., forma), afmetingen, het archief van herbariummaterialen foto’s en tekeningen, de nomenclatuur. Ik moet hier opmerken dat Dr. Oakeley’s motivatie om ook voor kleurvormen de term ‘var.’ te gebruiken misschien wel valabel is. Vandaag echter is dit ongebruikelijk en gebruikt men de term ‘forma’ voor kleurafwijkingen. Een introductie met opsomming en de etymologie (betekenis van de geslachtsnamen met wat uitleg) gaat een hoofdstuk vooraf over de geschiedenis en de introductie van Lycaste, Ida en Anguloa in de bloementeelt en de wetenschap van de drie behandelde geslachten. Een opsomming van de algemene kenmerken van elk van de drie geslachten en ook de kenmerken die maken dat de drie geslachten zich van elkaar onderscheiden (p. -4 tot p. 13)
Een sleutel voor determinatie (p. 14 tot 17) van de soorten binnen de drie geslachten is het startschot om deze drieledige monografie te verkennen.

Lycaste Lindl.(p. 18 - 184).
31 soorten, 1 natuurhybride en 33 variëteiten komen aan bod.
Het geslacht Lycaste komt eerst aan de beurt. Na een lijst met alle tot op heden gekende Lycaste-soorten en natuurlijke hybriden én een prachtige foto van een Lycaste skinneri-bloem waarin een groen gifkikkertje schuilt, volgt een algemene bespreking van dit orchideeëngeslacht met onder andere een nieuwe classificatie binnen het geslacht (indeling in secties) gebaseerd op basis van moleculaire analyses. Alle soorten binnen een sectie worden opgesomd.
Lycaste angelae Oakeley, een nieuwe soort, komt als eerste aan bod en Lycaste xytriophora Linden ex Saunders & Rchb.f. als laatste. Van elke soort, variëteit of natuurlijke hybride worden eerst de wetenschappelijke gegevens genoteerd: Eerste beschrijving + de sectie waartoe ze behoort, basioniem, type (isotype, holotype, neotype).
Alle soorten komen vervolgens in alfabetische volgorde aan bod met eerst meer algemene informatie over de soort: de bloemen, geur enzovoort, bloeiperiode in de natuur en informatie voor de cultuur. Daarop volgt een gedetailleerde beschrijving van de soort: plant en bloemen. Indien gekend wordt het chromosoomnummer weergegeven. De etymologie en een ruime habitatbeschrijving aangevuld met nog allerhande bijkomende informatie vervolledigen het beschrijvende deel van elke soort. Er volgt een opsomming van de landen waarin de besproken soort voor komt met situering van de diverse herbariumspecimens. Een bibliografie vermeldt de belangrijkste bibliografische gegevens. Van elke soort worden, en dat is heel waardevol, diverse heel mooie kleurenfoto’s naast of tussen de teksten en informatie gepubliceerd. Dit is niet allen heel praktisch want de lezer moet niet bladeren om een foto van de ene of andere soort te vinden. Het vergemakkelijkt ook de studie of determinatie van elke soort.

Ida A. Ryan & Oakeley (p. 185 - 324).
39 soorten, waarvan 7 nieuwe, 4 natuurhybriden waarvan 3 nieuwe en 11 variëteiten waarvan 5 nieuwe komen aan bod.
De auteur volgt consequent hetzelfde stramien als bij Lycaste om dit geslacht en haar soorten te beschrijven. Ida acaroi Oakeley komt eerst aan bod en hij sluit af met Ida uribei Oakeley waarna een nieuw natuurhybridengeslacht met (voorlopig?) één soort beschreven wordt: x Lycida (Lycaste x Ida) met de soort x Lycida mathiasiae (Ida locusta x Lycaste macrophylla). Ook hier zijn de foto’s steeds aanwezig, heel mooi en heel bruikbaar.

Anguloa Ruiz & Pavon (p. 325 - 387).
9 soorten, 4 natuurhybriden en 5 variëteiten.
Ook dit geslacht wordt op dezelfde manier behandeld. Anguloa x acostae Oakeley komt eerst en Anguloa virginalis J. Linden ex B.S. Williams laatst. Alles wordt ook hier met heel mooie en bruikbare foto’s geïllustreerd.

Als afsluiter krijgen we een hoofdstuk over de cultuur van de besproken planten en het voorbereiden van de bloeiende planten voor deelname aan een tentoonstelling of keuring. Ook de bestuiving komt in de ruimste zin ruimschoots aan bod: hoe deze gebeurt, welke insecten eraan deelnemen evenals over de aantrekkingskracht van de bloemen.
De auteur legt aan beginners uit hoe ze best een eigen herbarium maken waarna hij ook wat uitleg geeft over de evolutie van zijn eigen collectie, de Nationale wetenschappelijke collectie van Lycaste, Ida en Anguloa.
Een eerste appendix (p. 404 – 419) geeft een gedocumenteerde lijst van synoniemen en fouten in beschrijvingen van de soorten binnen de drie geslachten. Alles is alfabetische gerangschikt.
Een tweede appendix (p. 420 – 439) geeft een uitgebreide bibliografie.
Het boek sluit af met de index van persoons- en plaatsnamen én met een alfabetische lijst van Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen met de soorten die in die landen voorkomen.

Men hoeft niet echt akkoord te gaan met alle standpunten die in dit boek genomen worden (bijvoorbeeld variëteit -var.- versus vorm -f.- of Lycaste schilleriana var. alba die in mijn ogen gewoon een heel bleke Lycaste schilleriana is en zeker geen alba vorm) om te erkennen dat dit een heel mooi en heel waardevol boek is. Het is letterlijk en figuurlijk een grote uitgave die en een document en een voorbeeld kan zijn voor alle gelijkaardige publicaties én die zijn prijs (£ 50) dus meer dan waard is.

Ondertussen, sedert de druk van het boek gedrukt, zijn alweer vijf nieuw te beschrijven taxa ontdekt.

Meer over Lycaste klik hier 1 or 2 or 3.
top

back to
index review orchid books