Van 23 september
tot en met
12 november 2013.


Najaar 2013.
Het was zeer druk in Katako-Kombe.
Dat in Congo niet alles loopt zoals gepland, hadden de dokters Yves Kluyskens en Herman Devriendt al wel een aantal keer ondervonden. Het najaar van 2013 (eind september tot en met half november) had zowat iedereen ermee te maken.

Onaangekondigd veranderde de lucht-vaartmaatschappij CAA haar vluchtschema zodat Rik Neirynck, die al op 23 september in Kinshasa aangekomen was, in de gauwte Dr. Herman Burvenich en zijn verpleger, de dokters Kluyskens en Devriendt telefonisch ervan moest verwittigen dat ze hun reisschema’s moesten aanpassen. Zij beslisten ongeveer een week later dan voorzien naar Congo te reizen.

Omdat zijn werk (aankopen e.d.) in Kinshasa deze keer wel zéér vlot verliep, besliste Rik om al op 28 september, dat is drie dagen vroeger dan voorzien, naar Lodja te vliegen samen met King en Placide.
Dat vluchtschema op zich was ook al het verre van het allergewoonste. De reis van Lodja naar Katako-Kombe was er een van wel zeer ‘lange adem’. Omdat de brug over de Lukeni, vlakbij Katako-Kombe, te gevaarlijk geworden was voor een geladen 4x4 moest een omweg gemaakt worden: 185 km in plaats van 125 km. Neem daarbij dat het de week tevoren ferm geregend had. De weg door de savanne was nog te doen maar in het woud kwam men amper vooruit. Toen het rond 23 u. fel begon te regenen, rustten de reizigers twee uur bij een gastvrije inwoner van Uvungu. Na nog een uur oponthoud omdat het rechterachterwiel van de 4x4 in een put gegleden was, zijn ze zondagmorgen om 4 u. in Katako-Kombe aangekomen. Tot daar de lange reis: 24 u. ononderbroken vanuit Kinshasa.
Gelukkig was er de zondag
om uit te rusten.


Abbé Placide, technicus in opleiding
(Kinshasa - met steun van BeAligned)
vervangt de verbrande draden.


Je moet ook weten dat er
omzeggens geen gsm-verbindging was,
dat één van de twee generatoren kapot was, dat de week vóór het vertrek van Rik uit België een zeer zware storm het dak van de post-op weggeblazen had
waardoor alle elektrische leidingen van die kant van de ziekenhuiscampus verdwenen waren én dat
de tweede generator bij het opstarten op maandag 30 september
plots ook niet meer werkte
.
Een hele streng belangrijke draden
was gesmolten.

Wat nu?
Op 6 oktober komt Dr. Burvenisch maar door het gebrekkige gsm-netwerk
was hij onbereikbaar.
Als aan die generator niets kon gedaan worden, zou Dr. Burvenich verplicht zijn om minstens één week vakantie te nemen want geen elektriciteit betekent geen kwalitatieve consultaties en zeker géén operaties.Mèèrdeuuuu!!!

Een uitzichtloze situatie? Eigenlijk wel maar toch viel alles in de juiste plooi en konden zowel de oftalmologische als chirurgische missies gewoon doorgaan.

En het ziekenhuis?
Wel van ’s morgens vroeg, élke dag,
een toevloed van mensen,
reeds vóór de Belgische dokters
gearriveerd waren.

CAA zou in vier weken tijd haar vluchtschema vier keer veranderen.
Dr. Devriendt kon zoals tevoren gepland
naar Lodja vliegen.
Door etnische onlusten kon Dr. Devriendt met zijn equipe niet langs de weg terug naar Lodja.
Er werd dan een Cesna met piloot ingehuurd om naar Lodja terug te keren om daar het vliegtuig te nemen naar Kinshasa.

 


Over dit alles lees meer gedetailleerd
in ‘Dagboek’.

dagboek


Meer info? klik hier


index